วิธีอัพเดต Firmware Keychron K2

อัพเดต Firmware

เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถเข้ากัน/ใช้งานได้กับ Keychon K2 Version 2

Download the Firmware from the following link:

K2 RGB Backlight V1.6

Mac

Windows

วิธีอัพเดต Firmware

Firmware for K2 Keyboards Version 1

วิธีอัพเดต Firmware V1.6

คำเตือน: เฉพาะผู้ใช้งาน คีย์ครอน K2 เท่านั้น

โปรดอ่านและทำตามขั้นตอนที่แนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์

 1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณที่เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด (มิเช่นนั้นคีย์บอร์ดอาจะได้รับความเสียหายได้)
  1. K2 RGB Backlight Mac
  2. K2 RGB Backlight Windows
 2. สลับสวิตซ์ด้านข้างไปที่โหมดใช้สาย Cable mode (หากอัพเดตโดยบลูทูธคีย์บอร์ดจะได้รับความเสียหาย)
 3. ทำให้แน่ใจว่า สลับสวิตซ์ด้านข้างเลือกระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณที่เชื่อมต่ออยู่ (มิเช่นนั้นคีย์บอร์ดอาจะได้รับความเสียหายได้) เช่น
  1. สลับสวิตซ์ไปที่ Windows หากคุณเชื่อมต่อกับ Windows
  2. สลับสวิตซ์ไปที่ Mac หากคุณเชื่อมต่อกับ Mac
 4. ใช้สายUSBที่แถมมาให้ เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเท่านั้น
 5. เชื่อมต่อเฉพาะคีย์บอร์ด คีย์ครอน ที่ต้องการอัพเดตเท่านั้น ห้ามเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอื่นๆโดยเด็ดขาด หากมีคีย์บอร์ดอื่นเชื่อมต่ออยู่ คีย์บอร์ดนั้นอาจจะได้รับคามเสียหาย
  1. หากคุณมีคีย์บอร์ดคีย์ครอนหลายอัน กรุณาเชื่อมต่อเพื่ออัพเดตทีละเครื่อง ห้ามเสียบพร้อมกันหลายเครื่องโดยเด็ดขาด
 6. กดเปิดไฟล์ EXE สำหรับ Windows หรือ App file สำหรับ Mac
  1. บน Mac หากพบปัญหา "App is damaged and can’t be opened" ให้ลบไฟล์ทิ้งถังขยะ และทำตามคู่มือเพิ่มเติมด้านล่าง (Extra)
 7. หลังจากอัพเดต์เฟิร์มแวร์ ให้กดปุ่ม "Fn"+"Z"+"J" พร้อมกันไว้ 5 วินาที เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงาน
 8. เสร็จสิ้นการอัพเดตเฟิร์มแวร์

(Extra) : หากพบปัญหา "App is damaged and can’t be opened" โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลด GateKeeper_Helper หลังจากดาวน์โหลดสำเร็จให้กด Open เปิดไฟล์ GateKeeper_Helper

2. You will see five options and ask you enter your choice, now you type 3 and enter, it will show you that “Drag & Drop The App Here Then Hit Return: “, please drop the firmware to the GateKeeper and hit Return and then input your password and click enter, now you will see the [Process completed], done!

Finally, please try to open our firmware again and you should be able to process the firmware update now, thank you.